Felanmälan / Jour

Felanmälan sker bäst centralt antingen via telefon, e-post eller direkt på webben. Detta eftersom föreningen därigenom får en dokumentering av felen och dess frekvens. Denna statistik är till stor hjälp för styrelsen i dess arbete och är en del i det beslutsunderlag som tas fram inför beslut om underhåll, renovering och byte av utrustning.

I rullgardinsmenyn Felanmälan finner du kontaktuppgifter för felanmälan till förvaltare och leverantörer, inklusive information om jour för akuta ärenden.