Stöd från föreningen

När man börjar bli lite till åren, och kanske lever ensam, kan det ibland vara skönt att få hjälp med kontakter med myndigheter, olika instanser inom kommunen som rehabilitering och hemtjänsten, etc. Det kan röra sig om olika hjälpmedel i hemmet, som kommunen tillhandahåller, kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnastik, handikapparkering eller färdtjänst.

I vår förening har en av ledamöterna i styrelsen ansvar för Äldrefrågor. Om du har några frågor eller behöver hjälp med att kontakta kommunen eller andra myndigheter kan du vända dig till föreningens ansvarige för Äldrefrågor.