Inledning

När HSB Brf Edsbacka i Sollentuna planerades och ritades lades stor vikt vid boendemiljö och karaktär. Det är detta arbete, som än idag, ger oss den stora tillfredställelsen att komma hem till denna härliga boendemiljö, som vi dagligen kan njuta av. För att värna om denna miljön och husens karaktär har föreningen beslutat om vissa regler, som skall beaktas när markiser monteras eller när inglasning sker. Generellt gäller att styrelsens skriftliga godkännande skall inväntas innan arbetet påbörjas.