Föreningsrevisorer

Per Mickelsson, ordinarie
Tel.: 070-565 59 29
E-post: revisor@brfedsbacka.se

Anita Johansson, suppleant
Tel.: 070-549 55 33