HSB – felanmälan och kontaktinformation

På grund av fusionen mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm den 2 maj påverkas bl a felanmälan samt även kontaktinformation och telefonnummer.

Under perioden 6 till 10 maj kommer det inte vara möjligt att lämna felanmälan via webben. Ärenden som är akuta kan felanmälas via telefon 010-442 50 00 på vardagar mellan kl 08:00 och 16:30 eller på helgdagar (såsom vattenläcka eller liknande) till HSB’s fastighetsjour, telefonnummer 08-695 00 00.

Kontaktinformation
Från och med den 9 maj kan boende kontakta HSBs Kund- och Medlemsservice på telefon 010-442 11 00. Öppettider måndag-onsdag kl 08:00-16:30, torsdag kl 08:00-18:00 samt fredag kl 08:00-16:30.

Ny länk till felanmälan via webben på föreningens webbplats kommer att uppdateras den 10 maj.