Fler solceller på taken, och IMD

Styrelsen kommer på kommande föreningsstämma att föreslå en utbyggnad av solcellsanläggningen och införande av IMD – Individuell Mätning och Debitering av elförbrukning.
Föreningens fastighetsgrupp har arbetat med detta och ett underlag för beslut på stämman har delats ut i brevinkasten. Dokumentet finns också tillgängligt här på webbplatsen (klicka här).