Röjning längs parkeringen

Borttagningen av överhängande grenar längs vår parkering är nu genomförd.
Detta är en återkommande åtgärd som kommer att genomföras kontinuerligt.