TV4-kanalerna och C More

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.*

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

* Förutsätter eventuellt anmäld kontaktinfo på dina ”Mina sidor”.

Christer Selgeryd / informationsteknik

Injustering av ventilation

Efter installationerna av nya fläktaggregaten är det dags för injustering av luftflöden i ventilationssystemen, i alla lägenheterna. Mer ingående information har redan, eller kommer att delas ut i brevinkasten.

Portar 2 och 4, i C-huset, blev klara i juli.

Portar Veckodag Datum
6, 8 mån 11 nov
10, 12 tis 12 nov
14, 16, 18 ons 13 nov
22, 24 mån 18 nov
26  (Obs datum) tors 14 nov
28, 30 tis 19 nov
32, 34 ons 20 nov
36 tors 21 nov

Se också Utbyte av ventilationsaggregat – 2019.

Tvättstuga 4 – grovtvätten och torkskåp

Från september begränsas användningen av grovtvättmaskinen till kvällspassen måndag-fredag och helger (lördag-söndag), liksom samtidig användning av båda torkskåpen. Åtgärden är för att minska kostnaden för den effektavgift SEOM tar ut dagtid under vardagar. Nyttan med detta utvärderas i slutet av året.

Information om tiderna finns uppsatt vid bokningspanelerna, och finns på webbplatsen om du bokar där. Utförligare information finns i sommarnumret av Edsbackabladet.