iBoxen – paketbox vid Gröna Huset

Det finns en paketbox i området, placerad vid norra gaveln av Gröna Huset. Finns den som alternativ när du beställer varor på nätet kan du välja att paket levereras till den paketboxen. Budbilar behöver inte köra fram till portarna, portkoder behöver inte lämnas ut och du undviker att paket lämnas utanför lägenhetsdörren. Det går också att boka en lucka för överlämning till och från andra.

Du behöver en app för att använda paketboxen, se information hos iBoxen.
Informationsblad från iBoxen
FAQ – Frågor & Svar
Boka en lucka för överlämning till andra