Lidl bygger ny butik i vårt område

LIDL bygger ny butik vid Malla Silfverstolpes väg.

Se Lidls informationsblad om byggtider, att minimera störningar och mål för miljöarbete, m m.
LIDL_info.pdf