Grovtvättmaskinen och torkskåp

Grovtvättmaskinen och båda torkskåpen, i tvättstuga 4, kan åter användas under alla tvättpassen i veckan!

Anledningen till begränsningen under hösten var för att se hur mycket SEOMs effektavgift kunde reduceras med denna åtgärd (mer information hittar du på sidan 6 i sommarnumret, 2019, av Edsbackabladet). Minskningen blev inte så stor så att det är värt att permanenta begränsningen, med de nackdelar den också innebär.

TV4-kanalerna och C More

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.*

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

* Förutsätter eventuellt anmäld kontaktinfo på dina ”Mina sidor”.

Christer Selgeryd / informationsteknik