Stamspolning, 29 aug – 7 sep

Information har delats ut i brevinkasten och satts upp i entréer och hissar, med datum som avser porten där du bor.

För kännedom presenteras här schemat för alla portar.

Datum Port Datum Port
29 aug 10 02 sep 34
29 aug 12 02 sep 36
30 aug 14 05 sep 28
30 aug 16 05 sep 30
31 aug 6 06 sep 26
31 aug 8 06 sep 32
31 aug 18 07 sep 22
01 sep 2 07 sep 24
01 sep 4

Röjning längs parkeringen

Borttagningen av överhängande grenar längs vår parkering är nu genomförd.
Detta är en återkommande åtgärd som kommer att genomföras kontinuerligt.

Tvättstugebokning på webben

2022-06-27, uppdatering:
Problemet under helgen  är borta, utan någon åtgärd så det kan återkomma (bevakas regelbundet).

2022-06-25
Bokning på webben fungerar inte, det är felanmält. Det går att logga in men det går sedan inte att boka.
(Den första informationen om att dörrläsare för brickorna inte fungerade berodde på ett missförstånd.)