Information om renovering i skyddsrum

Golven i skyddsrummen i hus C och D ska renoveras.

Ett informationsmöte kommer att hållas i Kvartersgården tisdagen den 14:e november klockan 19:00. I första hand för boende i hus C och D, men även övriga är välkomna.

Klicka på bilden för en läsbar pdf-fil.

Nytt passersystem

Nytt passersystem installeras för husen A – E (lika som för hus F, hösten 2022).

Klicka på bilden för en läsbar pdf-fil.

Cykelpumpstation

Nu finns en kompressor och några meter slang med luftpåfyllare i Gröna Huset, i grovsoprummet.
Det går också att pumpa däcken på bilen med stationen.