HSB – felanmälan och kontaktinformation

På grund av fusionen mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm den 2 maj påverkas bl a felanmälan samt även kontaktinformation och telefonnummer.

Under perioden 6 till 10 maj kommer det inte vara möjligt att lämna felanmälan via webben. Ärenden som är akuta kan felanmälas via telefon 010-442 50 00 på vardagar mellan kl 08:00 och 16:30 eller på helgdagar (såsom vattenläcka eller liknande) till HSB’s fastighetsjour, telefonnummer 08-695 00 00.

Kontaktinformation
Från och med den 9 maj kan boende kontakta HSBs Kund- och Medlemsservice på telefon 010-442 11 00. Öppettider måndag-onsdag kl 08:00-16:30, torsdag kl 08:00-18:00 samt fredag kl 08:00-16:30.

Ny länk till felanmälan via webben på föreningens webbplats kommer att uppdateras den 10 maj.

Tvättstugebokning

Vid bokning på bokningspanelerna vid tvättstugorna 2, 3 och 4 visas under ca 20 sekunder en ”blå snurrande pil”. Se uppsatt information vid bokningspanelerna.

Fördröjningen beror på en mindre brand i hobbyrummet, men branden skadade en kabel till tvättstugan intill, nr 1. Därför det ”Väntar på svar” som visas på panelerna. Bokning på webben fungerar som vanligt, men tvättstuga 1 går tills vidare inte att boka.

Branden orsakade mycket rök- och sotskador, så både hobbyrummet och tvättstugan kommer att vara avstängda en tid för sanering.

Problem som rapporterats angående webbokningen handlar troligtvis om långsam laddning av webbsidor (har inte med branden att göra). Vänta en stund tills nästa sida hämtats. Observera några symboler när webbsidor laddas, de finns vanligtvis uppe till vänster i webbläsarfönstret, se bilden.

VÄRMESYSTEMET

Har du problem med radiatorer (elementen) efter installationen av nya termostater hösten 2021. Då kan det åtgärdas måndag eller tisdag, 2 och 3 maj.

Klicka på bilden för en läsbar pdf-fil.
Se också anslag i entréer och i hissar.

Ny läsare på Gröna Huset

En ny läsare har satts upp för dörren till grovsoprummet i Gröna Huset.

Håll brickan/taggen över siffran 8 (med symbolen för kontaktlös avläsning) så låses dörren upp.