Gemensamma lokaler

Föreningen har flera lokaler som det finns möjlighet för medlemmar i föreningen att få tillgång till. Det är kvartersgård, bastu, gäst-/övernattningsrum och hobbyrum. Information om hur du får tillgång till dem och vad som gäller för de olika lokalerna presenteras mer ingående under respektive lokal.