Tvättstugebokning

Här loggar du in till föreningens webbaserade tvättstugebokning. Mer ingående information hittar du längre ned på sidan.


Bokning av tvättstugorna kan göras på bokningspanelerna i tvättstugornas entréer eller via bokning på webben. Skulle det vid tillfälle inte fungera på webben är det fortfarande möjligt att gå till respektive tvättstuga och genomföra sin bokning där, på någon av bokningspanelerna. Det fungerar också att använda (logga in till) tidigare bokade pass även om panelerna saknar internetuppkoppling. (Panelerna fungerar lokalt även offline, men bokning får då göras på panelen i aktuell tvättstuga.)

Inloggningsuppgifterna är lägenhetsbundna och knutna till föreningens lägenhetsnummer. Skulle du ha tappat bort dina inloggningsuppgifter, gå ner till styrelserummet på Måndagsöppet för att få dem igen, alternativt mejla informationsteknik@brfedsbacka.se. Glöm inte att kontrollera vilket lägenhetsnummer ni har innan.

OBS! Har lösenordet ändrats av den boende (nuvarande eller tidigare) fungerar inte det ursprungligen skapade lösenordet (som ”Måndagsöppet” kan informera om). Skicka ett mejl till informationsteknik@brfedsbacka.se så får du ett nytt, alt. be ”Måndagsöppet” ordna med det.