Föreningen byter försäkringsbolag

Fr o m 1 mars 2018 har föreningen bytt försäkringsbolag till Folksam.

Detta innebär att bostadsrättstillägget numera ligger i detta bolag. Frågor kan ställas till Folksam, tel 0771-95 09 50.

Bytet innebär även att skadedjursförsäkringen påverkas och vi har numera Anticimex som försäkringsgivare, tel nr 075-245 10 00. Närmare information om detta kommer.

Försäkringsinformation

Kalendarium våren 2018

Några kommande aktiviteter …

28 februari – sista dag för att lämna motioner till föreningsstämman.
13 mars – extra föreningsstämma, angående stadgeändring.
21 april – vårens städdag.
24 april – ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen

Tvättstugorna ej bokbara …

… för kommande tisdag och onsdag, 6-7 februari 2018.

En uppgradering av hela systemet för bokning av, och tillträde till, tvättstugorna kommer att göras kommande vecka. Två dagar reserveras för detta, men använd tid kan bli kortare. I bokningssytemet visas tvättpassen redan nu som bokade.

Tillträde till Gröna huset påverkas inte, och inte heller tvättstugornas entréer.

Uppgraderingen behöver göras för alla tvättstugorna samtidigt. Men med (för tillfället) många lediga tvättpass, både före och efter uppgraderingen, och med sällan fullbokade tvättstugor kommer alla förhoppningsvis att hitta passande tvättider.

Bokningar kan fungera vissa tider under dessa två dagar (avseende den 8:e och framåt), då den funktionen inte behöver blockeras hela tiden.

Hälsningar
Styrelsen