Adventskaffe i Kvartersgården, sön 12 dec


Körsång och lotteri.

Se anmälan på inbjudan som delats ut i brevinkasten.