Gästparkeringen – avgiftshöjning

Ny p-avgift från 1 januari 2023. Avgift alla dagar kl 06-24.
De första 2 timmarna avgiftsfria, därefter 8 kr/tim, max 45/dygn.
OBS! ”gratisbiljett” väljs för parkering kortare än 2 timmar.

Senaste höjningen gjordes 2015, i samband med att ny automat sattes upp, info i Edsbackabladet.