IMD – redovisning elförbrukning

Informationen är utdelad i brevinkasten, men kan läsas även här på föreningens webbplats.

Klicka på bilden för en läsbar pdf-fil.