Ny läsare på Gröna Huset

En ny läsare har satts upp för dörren till grovsoprummet i Gröna Huset.

Håll brickan/taggen över siffran 8 (med symbolen för kontaktlös avläsning) så låses dörren upp.