Städdagen i coronatider (våren 2020)

Det blir ingen samlad städdag, med fika och lunch. Men delta kan man göra på flera sätt.

Se anslag i entréer och hissar, eller klicka på på bilden för en läsbar pdf-fil.