Tvättstugebokning

Vid bokning på bokningspanelerna vid tvättstugorna 2, 3 och 4 visas under ca 20 sekunder en ”blå snurrande pil”. Se uppsatt information vid bokningspanelerna.

Fördröjningen beror på en mindre brand i hobbyrummet, men branden skadade en kabel till tvättstugan intill, nr 1. Därför det ”Väntar på svar” som visas på panelerna. Bokning på webben fungerar som vanligt, men tvättstuga 1 går tills vidare inte att boka.

Branden orsakade mycket rök- och sotskador, så både hobbyrummet och tvättstugan kommer att vara avstängda en tid för sanering.

Problem som rapporterats angående webbokningen handlar troligtvis om långsam laddning av webbsidor (har inte med branden att göra). Vänta en stund tills nästa sida hämtats. Observera några symboler när webbsidor laddas, de finns vanligtvis uppe till vänster i webbläsarfönstret, se bilden.