Utställning i Kvartersgården, 16 april

Klicka på bilden
för en läsbar pdf-fil.