Avgiftsavier kvartal 4, 2022 – specifikation av debiterad el, IMD

Avgiftsavierna har blivit försenade beroende på att HSB haft problem.

När de äntligen är klara visar det sig att specifikationer saknas avseende förbrukad el. HSB kan tyvärr inte rätta upp detta.

Om du vill veta din förbrukning ombeds du att kontakta service.stockholm@hsb.se eller ringa 010-442 11 00.